თანამედროვე    ავსტრიული     სპეციალიზირებული    პროგრამული   და აპარატურული  უზრუნველყოფა  გვაძლევს  საშუალებას განვსაზღვროთ მგზავრობის დრო, მარშრუტი  და  განვლილი  მანძილი  მაქსიმალური სიზუსტით, სასურველ     დროს     მოგაწოდოთ    სრული ინფორმაცია თქვენი თითოეული თანამშრომლის გადაადგილების შესახებ  მარშრუტის  დაწყებიდან   დასრულებამდე.