ტარიფები თბილ ისის მაშტაბით
გამოძახება 1ლარი
1 კ/მ 60 - 75 თეთრი
ლოდინის დრო 5
წუთი უფასო
ყოველი დამატებითი
ერთი წუთი 10 თეთრი
 
ტარიფები   რეგიონებში
გამოძახება 1ლარი
1 კ/მ 50 -75 თეთრი
ლოდინის დრო 5
წუთი უფასო
ყოველი დამატებითი
ერთი წუთი 10 თეთრი
 

ჩვენი მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში თქვენი გადაადგილება ნებისმიერი მიმართულებით  ხდება მხოლოდ ტაქსომეტრის გამოყენებით.
იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი მიემგზავრება რეგიონში და შემდგომ ბრუნდება უკან, ერთი გზის ღირებულება იქნება 1კმ/50თეთრი ხოლო მეორე გზა 1კმ/25თეთრი