ავტომობილის მარკა რენო ლოგანი
  ავტომობილის ტიპი სედანი
  ადგილების რაოდენობა 1+6
  საწვავის ტიპი დიზელი


 
 
1 2 3 4 5 5/1